Có chuyện này vui lắm nè Bữa nàng đi lạc qua phe đỏ thấy có stt khuyên chưng thành phe phản động vầy nè các bạn thấy chưa

Có chuyện này vui lắm nè! Bữa nàng đi lạc qua phe đỏ thấy có stt … khuyên chưng thành phe phản động vầy nè: các bạn thấy chưa?! Các bạn đi biểu tình dãi nắng dầm mưa, đưa đầu ra chịu đánh mà có mỗi 500k chúng cũng ăn chận mất 200k! Còn biết bao nhiêu bạn đòi tiền đầy ngập FB mà bị quỵt luôn không có một xu nào! Các bạn đã nhận rõ bộ mặt thật của bọn xúi dục kích động chưa?! Các bạn đừng để bị họ lợi dụng nữa!! Đừng để họ trục lợi trên lòng yêu nước của các bạn nữa!
Ôi thần linh ơi!! Ca này khó đỡ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *